Checklist: voorbereid op stroomuitval?

Wees te allen tijde voorbereid op stroomuitval. Om dit goed te doen is het verstandig eerst de risico’s voor uw organisatie te inventariseren. Pas dan kunt u gericht maatregelen treffen, zoals de aanschaf van een noodstroomaggregaat. 

Deze checklist:

  • laat u inzien welke risico’s uw bedrijf loopt bij stroomuitval;
  • helpt u bepalen of uw organisatie is voorbereid op stroomuitval;
  • biedt tips en aandachtspunten ten aanzien van noodstroomvoorzieningen.

Vul het formulier in en download de checklist kosteloos!Afbeelding-LP.png